Solceller för restauranger: Spara pengar på elförbrukningen

Att det blivit populärt att producera sin egen elektricitet genom att installera en solcellsanläggning på sin fastiget råder det ingen tvekan om idag. De främsta skälen till detta är att det dels är mycket lönsamt att investera i solceller för sin fastighet men också att man bidrar till en grönare miljö genom att använda miljövänlig elektricitet.

Det finns även många fördelar för företag att installera solceller & dit räknas även restauranger.

Genom att installera en solcellsanläggning så kan man själv producera en stor del av den elektricitet som ens restaurang använder, och därmed spara in stora pengar på sina elkostnader.

Samtidigt så kan man även sälja solel, det överskott som man producerar och inte själv använder, ut på elmarknaden genom sitt elbolag. Det innebär att ingen elektricitet som man producerar går förlorad.

Om du har ytan och kapital för att investera i en större solcellsanläggning så kan det vara lönsamt att investera i solceller för din restaurang.

Om du också ansöker och beviljas ett ​solcellsbidrag​ så kan du erhålla ett bidrag på upp till 20 procent av din totala investering. Maxbeloppet för bidraget är 1,2 miljoner kronor vilket gör att om man investerar i en solcellsanläggning på 2 miljoner kronor till sin restaurang så blir den totala investeringen, minus solcellsbidraget, cirka 1,6 miljoner kronor.

En solcellsanläggning för 2 miljoner kronor producerar under gynnsamma förhållanden cirka 150 000 kWh per år. Det betyder att det tar cirka 8 år att få tillbaka de investerade pengarna, genom dels försäljningen av solel och dels genom den skattereduktion som du erhåller under de tio första åren. Därefter så har du intäkter som flyter in under ytterligare drygt 20 år som kommer att ge din en mycket bra avkastning på din investering.

Är det lönsamt att installera solceller för en restaurang?

Som restaurang så är lönsamheten av att installera solceller bäst om man både förbrukar en del av den el som man producerar och sedan säljer överskottet på elmarknaden. De pengar man sparar in på att använda egenproducerad el överstiger de pengar som man får då man säljer solel.

Man bör tänka på att den skattereduktionen på 60 öre som man får då man säljer solel bara gäller i 10 år. Därefter så blir avkastningen på den solel som man säljer lägre medan besparingar för den el som man använder själv fortsätter att bestå under hela solcellerna livstid.

Ett enkelt svar är att för att det ska vara lönsamt att installera solceller enbart för att sälja solel så krävs det en större solcellsanläggning som vida överstiger den solcellsanläggning som man installerar för en villa.

Vilka fördelar finns det med att installera solceller?

Det finns en hel del fördelar som man kan tillgodoräkna sig då man väljer att investera i en solcellsanläggning. Då man använder en stor del av den elektricitet som man producerar själv i sin fastighet så gör man betydande kostnadsbesparingar för restaurangens elförbrukning.

Den överskottsel som man producerar och inte använder själv går inte förlorad utan man kan man sälja solel på elmarknaden och näst intill få lika bra betalt, inklusive skattereduktionen, som när man köper elektricitet.

Att installera solceller ger en bra avkastning på det kapital som man valt att investera i solceller över långt tid, oftast bättre avkastning än många av de sparformer som finna idag kan ge. Det är dessutom en säker investering som kommer att återbetala sig med tiden.

Utöver den ekonomiska avkastningen av att investera i solceller så höjer man dessutom sin fastighets värde, vilket kommer en tillgodo om man ska sälja sin fastighet i framtiden. Sedan så bidrar du även till en grönare miljö samtidigt som du är med och påverkar klimathotet på ett positivt sätt. Det är sådan mervärden som inte går att räkna i pengar men som uppskattas av många medmänniskor.

Hur får man ut mest effekt av sina solceller?

Man kan installera solceller över hela Sverige då Sverige överlag har en bra solbestrålning. Ska man få ut mest effekt så bör fastigheten dock ligga i mellersta eller södra Sverige, gärna vid kusterna, där effekten av solbestrålningen är mycket högre än genomsnittet.

Solcellerna bör monteras på ett tak som vetter mot syd och som har en taklutning på mellan 10 och procent. För att få ut mest effekt så får ingen del av solcellerna skuggas av träd eller intilliggande byggnader.

Vi har butik-, köks-, cafée och restaurangutrustning från de bästa leverantörena

Vår affärsidé är att erbjuda er verksamhet ett anpassat utbud av utrustning utifrån just ert behov och er budget. Då det kan vara krångligt att veta vad man behöver så erbjuder vi kostnadsfri och kontinuerlig rådgivning för våra kunder. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag med hjälp av vårt stora kontaktnät av leverantörer inom ny och begagnad utrustning inom restaurang, köks butik & cafée.

Vi har inte något eget lager utan skickar direkt ifrån leverantör så därför behöver du inte oroa dig för att varorna inte finns inne och måste beställas hem först, utan du kan förlita dig på leverantörernas stora lagerkapacitet. En bonus med detta är att vi dessutom kan erbjuda er mycket bra priser.

Vi uppdaterar kontinuerligt sidan med utrustning så titta gärna in igen eller anmäl er till vårt nyhetsbrev för att regelbundet få information om aktuella kampanjer och nya produkter